سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی

http://blacklist.research.ac.ir

 

مجلات علمی همواره در زمره مهمترین ابزار نشر و دریافت دانش روزآمد در حیطه های موضوعی مختلف محسوب شده اند. متاسفانه این رسانه در سال های اخیر به شکلی فزاینده مورد سواستفاده سودجویان در محیط وب قرار گرفته است. به گونه ای که در بسیاری از موارد این افراد با راه اندازی وب سایت هایی از مجلات جعلی و نامعتبر اقدام به فریب نویسندگان و دریافت مبالغی از ایشان با عنوان هزینه انتشار مقاله می نمایند. پذیرش و انتشار مقاله در این مجلات اغلب به سرعت و بدون طی فرایند داوری علمی و ادبی صورت می گیرد.

با توجه به پیچیدگی فرایند شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی و لزوم معرفی این دسته از مجلات به جامعه پزشکی کشور که به سبب ماهیت کاری خطیر خود نیازمند دسترسی به مجلات و مقالات روزآمد و معتبر می باشند، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرایند بررسی و شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی را از سال گذشته در دستور کار خود قرار داد. ماحصل این بررسی فهرست مجلات نامعتبر و جعلی می باشد که هم اینک از طریق پایگاه حاضر در آدرس http://blacklist.research.ac.ir قابل دسترسی می باشد. این پایگاه با هدف آگاه کردن پژوهشگران از مجلات نامعتبر و جعلی راه اندازی شده است. تلاش همکاران مجموعه بر آن است که اطلاعات این فهرست همواره به روز نگه داشته شود تا اطلاع رسانی به موقع و به نحو مناسب به جامعه علمی کشور انجام گیرد.

لازم به ذکر است مجلات موجود در این فهرست از نظر این سازمان فاقد اعتبار علمی می باشند. معهذا به دلیل گستردگی وب و عدم امکان کنترل محتوایی آن، قرار نداشتن مجله ای در این فهرست نشان دهنده تایید اعتبار آن مجله نیست و پژوهشگران محترم می بایست پیش از اقدام به چاپ مقاله خود بررسی های لازم را در خصوص صحت اعتبار مجله مورد نظر به عمل آورند.

راهنمای استفاده از فهرست نشریات نامعتبر و جعلی

- برای بررسی مجله مورد نظر خود کافی است همه یا بخشی از عنوان مجله، عنوان ناشر یا شماره استاندارد آن را در کادر جستجوی پایگاه وارد کنید.

- پس از بازیابی عنوان مجله موردنظر خود حتما به سایر مشخصات درج شده بالاخص آدرس اینترنتی آن توجه کنید زیرا در مورد مجلات جعلی مهمترین وجه تمایز از مجله اصلی آدرس اینترنتی آن است.

- کلیه مجلات جعلی نیز در نهایت نامعتبر محسوب می شوند.

- مجلات موجود در این فهرست فاقد اعتبار علمی می باشند.

- مقالات منتشر شده در مجلات فهرست حاضر از تاریخ مندرج در مقابل عنوان هر مجله، نامعتبر محسوب شده و مشمول هیچ امتیاز مادی و معنوی نخواهند شد.

- فهرست حاضر تمامی مجلات نامعتبر موجود را در بر نمی گیرد.

- عدم وجود مجله ای در این فهرست الزاما دلیل بر معتبر بودن آن مجله نیست.

 

به منظور معرفی مجلات نامعتبر یا جعلی به این مرکز می توانید از طریق فرم پیشنهاد مجله برای بررسی و درج مشخصات کامل مجله و ذکر دلایل و توضیحات کافی را ارسال کنید تا مورد بررسی قرار گیرد.