گروه
دسترسی به سامانه مشابهت‌یاب وزارت بهداشت
1400/09/08
به اطلاع می‌رساند دسترسی به سامانه مشابهت‌یاب وزارت بهداشت برقرار شده است. اعضای هیأت علمی محترم جهت استفاده از سامانه Ithenticate می‌توانن...
ادامه مطلب 1400/09/08 اطلاعیه
 
راه‌اندازی سامانه جعبه ابزار پژوهش
1400/07/20
مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرد؛ سامانه جعبه ابزار پژوهش (Research Toolbox) آماده بهره‌ب...
ادامه مطلب 1400/07/20 اطلاعیه
 
برگزاری نشست علمی با موضوع «مدیریت داده‌های پژوهشی: چالش‌ها و راه‌کارها»
1400/06/15
به اطلاع می‌رساند گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست علمی با موضوع « مدیریت داده‌های پژوهشی: چالش‌هاو راه‌ک...
ادامه مطلب 1400/06/15 اطلاعیه
 
کارگاه «رفرنس‌نویسی با نرم‌افزار Mendeley»
1400/06/14
به اطلاع می‌رساند مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، در نظر دارد کارگاه « رفرنس‌نویسی با نرم‌افزار Mendeley » را به...
ادامه مطلب 1400/06/14 اطلاعیه
 
وبینار «آموزش مقدماتی HTML»
1400/06/13
به اطلاع می‌رساند مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه در نظر دارد، ...
ادامه مطلب 1400/06/13
 
دسترسی رایگان به منابع اطلاعاتی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)
1400/06/10
به اطلاع می رساند موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دسترسی به کتاب های الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقال...
ادامه مطلب 1400/06/10 اطلاعیه
 
فیلم وبینار آشنایی با دلایل کاهش شاخص H-Index
1400/06/07
H-INDEX  یکی از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2005 ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮرج ﻫﯿﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ...
ادامه مطلب 1400/06/07 اطلاعیه
 
صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها   
دسته
1398(9)

1399(19)

1400(15)