راهنمای آموزشی پایگاه Scopus

https://www.scopus.com
 
مقدمه
بانک اطلاعاتی اسکوپوس بزرگترین بانک استنادی و چکیده نویسی است که توسط شرکت الزویر ناشر هلندی ساینس دایرکت راه اندازی شده است. این پایگاه علاوه بر ارائه اطلاعات مقالات و چکیده آنها، میزان استنادات آنها را نیز ارائه می دهد. در این پایگاه می توان فعال ترین نویسنده، سازمان، مراکز تحقیقاتی و مجلات هسته را در هر حوزه موضوعی تعیین و رتبه بندی کرد. 
ویژگی های پایگاه اطلاعاتی: 
دسترسی به ژورنال های Open Access
دسترسی به Conference Proceedings 
پالایش داده های مربوط به هر جستجو بر حسب نام مجله، نام نویسنده، سال انتشار، موضوع و ...
استناد به نویسنده مقالات و نیز نشریات
پوشش مقالات بانک مدلاین از سال 1966 در حوزه Life and Health Sciences
امکان پالایش نتایج جستجو و ایجاد Alert برای دسترسی به مقالات جدید 
یافتن نویسندگان پر استناد و وابستگی سازمانی آنها
دربرگیرنده مجلات ایرانی
 
 
ثبت نام در پایگاه 
جهت استفاده از این پایگاه عضویت الزامی می باشد. با کلیک بر  Register اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید.
 
 
 
 
انواع جستجو
 
Documents  : جستجوی کلیدواژه در فیلد های مختلف
 Author : جستجو از طریق نام نویسنده
  Affiliation : جستجو از طریق وابستگی سازمانی
Advanced   : جستجوی پیشرفته
 
 
 
Documents : جستجوی کلیدواژه در فیلد های مختلف
 
 
مثال
 
 
صفحه نتایج
 
 
 
 
 
Scopus  کلیدواژه ها را به طور همزمان در پایگاه های اطلاعاتی مختلف جستجو می کند. 
لینک View at Publisher  دیده می شود که با کلیک بر روی آن، در صورتی که پایگاه مورد نظر جزء پایگاه های مورد اشتراک دانشگاه می باشد و می توانید متن کامل مقاله را دریافت نمایید. 
 
 
 
  Author : جستجو از طریق نام نویسنده
 
 
 
صفحه نتایج
 
 
 
  Affiliation : جستجو از طریق وابستگی سازمانی
 
 
صفحه نتایج
 
 
 
Advanced   : جستجوی پیشرفته