کتابخانه مرکزی

گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی (سال 1400)

 

  • تلاش جهت افزایش کتابخانه های مراکز آموزشی از یک مرکز به دو مرکز؛
  • تلاش به منظور تخصیص بودجه جهت راه اندازی و تجهیز کتابخانه بیمارستان آموزشی دکتر شهیدزاده (کتاب، تجهیزات)؛
  • تلاش به منظور تخصیص بودجه جهت خرید منابع کتابخانه ای بیمارستان فریده بهبهانی؛
  • برگزاری کارگاه های آموزشی با همکاری سایر واحد ها؛
  • برگزاری مراسم هفته کتاب و تقدیر از کتابداران؛
  • بروز رسانی آیین نامه ها؛
  • درج خبر بروز در وب سایت؛
  • بروزر سانی وب سایت کتابخانه.

 

 تجهیز کتابخانه بیمارستان آموزشی فریده بهبهانی                      

عنوان فارسی

نسخه فارسی

مبلغ (ریال)

143

267

245051200

 

 

             راه اندازی و تجهیز کتابخانه بیمارستان آموزشی دکتر شهیدزاده

عنوان فارسی

نسخه فارسی

مبلغ (ریال)

128

244

232823800

 

                                                

pdf