به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران، پروت...

پروتکل کتابخانه مرکزی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران، پروتکل کتابخانه مرکزی جهت اجرا تنظیم شده است: دانلود
1399/03/17 | خانم ویسی | پروتکل، کتابخانه مرکزی، ویروس کرونا | اطلاعیه | 99 | 0 نظر | print | |

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران، پروتکل کتابخانه مرکزی جهت اجرا تنظیم شده است:

دانلود

نویسنده
خانم ویسی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم ویسی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو