به اطلاع اعضای محترم کتابخانه­ مرکزی می­رساند سوابق دیرکرد کتابهای امانتی به دل...

تمدید کتاب

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه­ مرکزی می­رساند سوابق دیرکرد کتابهای امانتی به دلیل شرایط موجود از تاریخ ۱ اسفند ۹۸ تا پایان فروردین ۹۹ مشمول...
1399/02/13 | خانم ویسی | دیرکرد، کتاب های امانتی | اطلاعیه | 54 | 0 نظر | print | |

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه­ مرکزی می­رساند سوابق دیرکرد کتابهای امانتی به دلیل شرایط موجود از تاریخ ۱ اسفند ۹۸ تا پایان فروردین ۹۹ مشمول بخشودگی می­گردد. لذا اعضای محترم می­ توانند کتب امانی را تا پایان فروردین ۹۹ نزد خود نگه دارند. مقتضی است در صورت تداوم شرایط موجود تمدید دوباره به صورت خودکار اعمال می­گردد.

نویسنده
خانم ویسی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم ویسی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو