دسترسی مجدد به پایگاه های     WOS  ,  ESI    و  JCR    برقرار شده است. کارب...

دسترسی مجدد به پایگاه ها

دسترسی مجدد به پایگاه های WOS , ESI و JCR برقرار شده است. کاربران محترم  دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Web of Science ...
1399/02/13 | خانم ویسی | | اطلاعیه | 55 | 0 نظر | print | |

دسترسی مجدد به پایگاه های WOS, ESI و JCR برقرار شده است. کاربران محترم  دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Web of Science، JCR و ESI  فعلا از طریق آدرس wosg.ir امکان پذیر است. 

نویسنده
خانم ویسی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم ویسی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو