جدیدترین مقادیر شاخص تاثیر (IF) 

 در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا، م...

جدیدترین مقادیر شاخص تاثیر (IF)

جدیدترین مقادیر شاخص تاثیر (IF) در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا، موسسه ی ISI ضریب نفوذ یا Impact Factor جدید مجلات را اعلام کر...
1399/02/14 | خانم ویسی | IF شاخص | اطلاعیه | 368 | 0 نظر | print | |

جدیدترین مقادیر شاخص تاثیر (IF)

در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا، موسسه ی ISI ضریب نفوذ یا Impact Factor جدید مجلات را اعلام کرد. مجله ی CA-Cancer journal for Clinicians  با ضریب نفوذ 223/679 بیشترین مقدار را دارد.

در ایران مجله International journal of Health Policy and Management  در رکوردی بی سابقه ضریب نفوذ 4/485 را کسب کرده است.

نویسنده
خانم ویسی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم ویسی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو