کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی CLINICAL KEY توسط کتابخانه مرکزی در روز چهارشنبه ...

برگزاری کارگاه

کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی CLINICAL KEY توسط کتابخانه مرکزی در روز چهارشنبه 98/2/25 ساعت 14 تا 18 در سایت دانشکده برگزار می گردد. علاقمن...
1398/02/21 | خانم ویسی | کارگاه، آموزشی | اطلاعیه | 813 | 0 نظر | print | |

کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی CLINICAL KEY توسط کتابخانه مرکزی در روز چهارشنبه 98/2/25 ساعت 14 تا 18 در سایت دانشکده برگزار می گردد. علاقمندان جهت ثبت نام به کتابخانه مراجعه نمایند.

ظرفیت کارگاه 20 نفر می باشد.

نویسنده
خانم ویسی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم ویسی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو