کتابخانه مرکزی

تاریخچه کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشکده، به عنوان رکن اصلی آموزش و پژوهش در راستای تحقق اهداف و وظایف در زمینه تأمین نیاز منابع علمی کتب، نشریات و بانک های اطلاعاتی و پشتیبانی علمی در کنار گسترش و رشد بی سابقه کتابخانه های نوین دانشگاهی فعالیت می نماید.

در این راستا کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در سال 1372 با 1 نفر پرسنل و 6 بخش بشرح ذیل فعالیت خود را آغاز نمود.

 1. رئیس کتابخانه مرکزی
 2. امور اداری
 3. ثبت و سفارش
 4. صدور کارت
 5. فهرست نویسی
 6. میز امانت
 7. و در سال 1392 کتابخانه مرکزی اقدام به استخدام پرسنل متخصص در رشته کتابداری پزشکی نمود.

هم اکنون کتابخانه با 2 نفر پرسنل و با انجام امور زیر به فعالیت خود ادامه می دهد:

 1. ریاست کتابخانه مرکزی
 2. صدور و تمدید کارت اعضاء
 3. تسویه حساب
 4. سفارشات
 5. بخش مجلات فارسی و لاتین
 6. فهرست نویسی
 7. میز امانت مخزن کتاب
 8. سرچ منابع
 9. ثبت و آماده سازی
 10. مرجع
 11. سالن مطالعه.

دانشكده علوم پزشكي بهبهان دارای یک  كتابخانه مركزي بوده و  فاقد کتابخانه اقماری می باشد.
شابکا :     IR-201500002
نام  سازمان به انگلیسی :     Behbahan School of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :     Central Library
نشاني سایت وب سازمان:     http://behums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه :     http://www.centlib.behums.ac.ir
نشانی پست الکترونیکی :     centlib@behums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه :     1370
ساعات کار :     7:30- 15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه :     طوبي ويسي، كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها :     9296 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 8861 نسخه
تعداد کل کتابهای لاتین :  435 نسخه
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک :     ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع :     166 حلقه لوح فشرده، 100 نسخه طرح تحقیقاتی
نحوه تنظیم منابع چاپی :     
فهرست نویسی توصیفی :     دارد
فهرست نویسی تحلیلی :     دارد
رده بندی :     کتابخانه کنگره ، رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه :     باز
تعداد كارمندان كتابخانه:     2