کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشکده پیراپزشکی بهبهان

کتابخانه مرکزی دانشکده پیراپزشکی بهبهان

 

کتابخانه مرکزی دانشکده به عنوان رکن اصلی ترویج و اشاعه اطلاعات به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشکده اهداف زير را دنبال می نماید:

اهداف کوتاه مدت:

 1. - جمع آورى، حفظ و نگهدارى كتاب ها و مدارک علمى، ارائه خدمات لازم به متقاضيان؛
 2. - تهيه و تنظيم آيين نامه هاى مربوط به مقررات استفاده از كتابخانه؛
 3. - فهرست نويسى و آماده سازى و طبقه بندى منابع براى كتابخانه؛
 4. - رفع نیازهای اطلاعاتی مراجعان از طریق جستجو در سیستم کتابخانه، خدمات امانت منابع به اعضای کتابخانه؛
 5. - ثبت کتاب ها؛
 6. - آماده سازی کتاب ها.

اهداف میان مدت:

 1. - توسعه فيزيكي كتابخانه و بهبود و توسعه تجهيزات و افزايش كتاب در كتابخانه؛
 2. - برنامه ريزى به منظور تأمين مواد مورد نياز كتابخانه؛
 3. - گزینش و گردآوری منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی متناسب با نیاز کاربران؛
 4. - ثبت، سازماندهی و آماده سازی منابع گردآوری شده به منظور سهولت بازیابی اطلاعات.

اهداف بلند مدت:

 1. - ايجاد كتابخانه استاندارد؛
 2. - اختصاص نور كافي و لازم و تهويه مناسب جهت ايجاد محيط مناسب در کتابخانه؛
 3. - تدوين خط مشي و آيين نامه هاي لازم در ارتباط با خدمات و فعاليت كتابخانه؛
 4. - فراهم آوردن امكانات و تسهيلات كافي و مناسب جهت استفاده از منابع كتابخانه؛
 5. - فراهم آوردن امكانات و امانت مواد به مراجعين و استفاده از مواد ديداري و شنيداري؛
 6. - روزآمدی مجموعه منابع كتابخانه؛
 7. - قفسه خواني سالانه؛
 8. - تهيه آمار خدمات ارائه شده اعم از امانت, پاسخگويي مراجعين و ...؛
 9. - حمایت و توسعه اهداف آموزشی؛
 10. - تعیین و تشخیص نیازهای اطلاعاتی کاربران و پاسخگویی از طریق ارائه منابع موجود در کتابخانه.

بخش های کتابخانه:

بخش سفارشات و فراهم آوری منابع اطلاعاتی

كتابخانه دانشگاهي بخشي از نظام آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه بوده و مجموعه كتابخانه نيز مهمترين منبع تأمين نيازهاي اطلاعاتي جامعه دانشگاهي به شمار می آید که حاوي تازه‌ترين اطلاعات در زمينه‌هاي موضوعي آن می باشد. مجموعه سازی، فراهم آوری و تامین منابع علمی مورد نیاز به عهده این بخش می باشد.

وظايف:

تهيه و گردآوري كليه منابع موردنياز کتابخانه مرکزی دانشکده، با هدف كمك به برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشکده، انتخاب منابع اطلاعاتي و الويت‌بندي آنها با همكاري اعضای هیئت علمی، تصميم‌گيري و هماهنگي در تهيه منابع براساس بودجه تخصيصي در اين بخش به مرحله اجرا در مي‌آيد.

تهيه مجموعه منابع، از طريق شركت و خريد از نمايشگاه هاي سالیانه و اهداء صورت مي‌گيرد.

كليه منابع دريافتي پس از كنترل با مجموعه، ثبت مي‌گردند. دريافت منابع اهدايي، اطلاع‌رساني منابع جديد، پاسخگويي و همكاري با اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در تهيه منابع موردنياز، ارزشيابي مجموعه كتابخانه، برگزاري جلسات با معاونین پژوهشی، شركت فعال و مؤثر در نمايشگاه هاي كتاب، انجام كليه مكاتبات مربوطه، از اهم فعاليت‌هاي این بخش محسوب مي‌گردد.

بخش سازماندهي منابع اطلاعاتی

كليه امور سازماندهی منابع شامل فهرستنويسي، آماده‌سازي منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين به صورت متمركز در اين بخش انجام می پذیرد.

وظايف:

 • فهرست‌نويسي توصيفي منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين بر اساس قواعد انگلوامريكن و ان ال ام؛
 • فهرست‌نويسي تحليلي كتابهاي فارسي و لاتين براساس سر عنوانهاي موضوعي فارسي و لاتين؛
 • رده‌بندي كتابهاي فارسي و لاتين براساس رده‌بندي  LCو NLM ؛
 • جستجوي اطلاعات كتابشناختي از بانكهاي اطلاعاتي و پايگاه هاي اطلاعات كتابشناختي آنلاین موجود.
 •  

بخش اطلاع‌رسانی به منظور کمک‌رسانی الکترونیکی و آشنایی دانشجویان با منابع و امکانات الکترونیکی کتابخانه وظایف زیر را بر عهده دارد:

 • آموزش کاربران به منظور استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و نحوه دستیابی به منابع
 • اطلاع‌رسانی جاری از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی
 • تشکیل کلاس‌های آموزشی
 • جستجوی مقالات مورد نیاز محققین و ارسال از طریق پست الکترونیکی کاربران

بخش خدمات مراجعین

ارائه خدمات به دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و کارکنان شامل عضویت، امانت کتاب، خدمات مرجع، نشریات و انجام امور تسویه اعضاء و فارغ التحصیلان.

وظايف:

 • راهنمایی مراجعین جهت دسترسي سريع و مناسب به اطلاعات و منابع كتابخانه؛
 • اداره و ارائه خدمات میز امانت (امانت، بازگشت، تمدید، رزرو و ...)؛
 • خدمات عضویت و انجام امور مربوط به اعضاء دائم و موقت (عضويت، تسويه‌حساب و ...)؛
 • پاسخگويي به سؤالات مرجع و راهنمايي مراجعين با توجه به نياز اطلاعاتي آنها؛
 • قفسه‌آرايي و مرتب‌سازي منابع اطلاعاتي؛
 • امانت منابع اطلاعاتي طبق آئين‌نامه‌ کتابخانه؛
 • ارائه خدمات مرجع شامل: نشریات، طرح های تحقیقاتی و ...؛
 • انتخاب، ارزشيابي و وجين منابع؛
 • تفكيك منابعي كه احتياج به صحافي و مرمت دارد و ارسال آنها.

بخش مرجع

به علت عدم امانت کتابهای مرجع به خارج از کتابخانه ( در صورت لزوم با صلاحدید مسئول کتابخانه فقط یک شب امانت داده می شوند)، در همان مکان مورد استفاده قرار می گیرند که شامل واژه نامه ها، فرهنگ ها و اطلس ها می باشند.