کتابخانه مرکزی

آیین نامه امانت و ضوابط

آیین نامه امانت و ضوابط استفاده از خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 

در راستاي گسترش فرهنگ کتابخواني و پژوهش در عرصه جامعه و دانشگاه، کتابخانه دانشکده آمادگي دارد که به کليه متقاضيان خدمات لازم را ارائه نمايد. بنابراين اين آئين نامه درصدد تسهيل و شفاف نمودن چگونگي بهره مندي از خدمات کتابخانه براي کليه طالبان علم خواهد بود .

 

 •   امانت گیرندگان و استفاده کنندگان از کتابخانه گروه های زیر هستند:

گروه اول: دانشجویان؛

گروه دوم: اعضای هیئت علمی دانشکده؛

گروه سوم: مدرسین حق التدریس: کلیه مدرسین حق‌التدریسی که در طول ترم و نیز در طول مدتی که با دانشکده قرارداد حق‌التدریسی دارند می‌توانند برای استفاده از منابع کتابخانه با ارائه معرفی نامه از آموزش از منابع کتابخانه استفاده نمایند.
گروه چهارم: کارکنان رسمی و قراردادی دانشکده.

 • کلیه متقاضیان پس از تکمیل فرم درخواست عضویت و ارائه مدارک مربوطه (یک قطعه عکس) می توانند به عضویت کتابخانه درآیند.

 • چنانچه هر یک از شرکت ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و سایر مراکز آموزش عالی (به صورت حقوقی و حقیقی) تمایل به استفاده از خدمات کتابخانه را داشته باشند می بایستی درخواست خود را کتبا به کتابخانه مرکزی اعلام داشته تا در صورت وجود امکانات پاسخ داده شود.

 

 • شرایط امانت گرفتن منابع کتابخانه:

گروه اول: دانشجویان تا 5 عنوان کتاب
گروه دوم: اعضای هیئت علمی تا 8 عنوان کتاب
گروه سوم: پرسنل دانشکده تا 3 عنوان کتاب

 

 • کتاب های رزرو و تک نسخه ای بنا به تشخیص مسؤول کتابخانه در سالن مطالعه قابل استفاده می باشند.

 • تمدید امانت کتاب، در صورتی که کتاب متقاضی دیگری نداشته باشد و رزرو نشده باشد، امکان پذیر است.

 • هر کتابی بیش از دو بار برای یک مراجعه کننده تمدید نمی شود. مگر اینکه 24 ساعت از عودت کتاب به کتابخانه گذشته باشد.

 • کلیه اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده به هنگام مرخصی های طولانی مدت، فرصتهای مطالعاتی، مأمور به خدمت شدن در خارج از دانشگاه و مراکز تابعه، مأموریت آموزشی، ادامه تحصیل و بازنشستگی و به هر عنوان ديگر می بایست مطابق مقررات با کتابخانه مرکزی دانشکده تسویه حساب نمایند.

 • تبصره: کارگزینی مربوطه قبل از دادن هرگونه مرخصی طولانی مدت، مأموریت آموزشی یا انتقال و بازنشستگی به کارمندان و هيات علمي تسویه حساب اشخاص را طبق فرم از اشخاص مطالبه می نماید.

 • اعضاء کتابخانه هنگام استفاده از خدمات امانت بایستی شخصاً مراجعه نمايند.

 • کتابخانه از دادن کتاب با شماره عضويت ديگران به افراد متقاضي معذور است.

 • اطلس های آموزشی و کتابهای مرجع (فرهنگ ها، دایره المعارف ها، مجلات، روزنامه ها) بنا به تشخیص کتابدار مسئول حداکثر بمدت یک شب امانت داده می شود.

 

 • مدت زمان امانت منابع:

گروه اول: دانشجویان تا چهارده روز
گروه دوم: اعضای هیئت علمی تا یک ماه و نیم
گروه سوم: کارکنان رسمی و قرارادادی دانشکده تا چهارده روز

 

 • ضوابط مربوط به تاخیر در تحویل مواد امانت گرفته شده:

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه عودت داده نشود، شامل جریمه هایی به شرح زیر خواهد بود:
الف- پس از سپری شدن مهلت امانت مدارک امانی، برای هر روز تاخیر، مبلغ 3000 ریال برای کتاب های رزروی و مبلغ 2000 ریال برای کتاب های غیر رزروی محاسبه خواهد شد.

ب- تاخیر بیش از پانزده روز ضمن اخذ جریمه برای هر جلد کتاب به میزان تعیین شده، موجب تعلیق کارت عضویت برای مدت دو ماه خواهد شد.

ج- ایام امتحانات پس از سپری شده مهلت امانت مدارک امانی، برای هر روز تاخیر علاوه بر جریمه نقدی، کارت عضویت به مدت یک ترم تعلیق خواهد شد.

 

 • مفقود و یا ناقص شدن مدارک کتابخانه:

در صورتی که مواد امانت گرفته شده توسط اعضا، مفقود و یا اوراقی از آن بریده و یا کنده شده باشد به صورتی که کتاب ناقص و غیر قابل استفاده باشد، باید عین کتاب و یا آخرین چاپ آن حداکثر در طول یک ماه تهیه و تحویل کتابخانه داده شود و در صورتی که کتاب نایاب باشد و به هر دلیل امکان تهیه آن وجود نداشته باشد، امانت گیرنده موظف به جبران میزان خسارت مربوط خواهد شد.

 

 • تسویه‌حساب

دانشجویان در زمان فارغ‌التحصیلی، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاه‌ها بایستی از کتابخانه‌ تسویه‌حساب دریافت و به اداره خدمات آموزشی دانشگاه تحویل دهند.

 •     کادر آموزشی قبل از استفاده از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور، مرخصی مطالعاتی، مرخصی‌های طولانی مدت، انتقالی، بازنشستگی و هرگونه قطع ارتباط استخدامی با دانشکده بایستی از کتابخانه تسویه حساب دریافت دارند.

 •      اداره کل آموزش دانشکده موظف است لیست دانشجویانی که به هر دلیل برای مدتی محروم از تحصیـل شده‌اند یا اخراج خواهند شد را به کتابخانه اعلام دارد تا کتابخانه با دانشجو تسویه‌حساب نماید.

 

 • سالن مطالعه

تمامی اعضای کتابخانه می‌توانند در ساعاتی که کتابخانه باز است از این قسمت استفاده نمایند.

دیگر متقاضیان در صورت فضای خالی در کتابخانه با ارائه کارت شناسائی معتبر یا معرفی نامه، می‌توانند از سالن مطالعه استفاده نمایند.

مواردی که رعایت آن از سوی اعضا به منظور حفظ منزلت کتابخانه موظف هستند در محیط کتابخانه رعایت نمایند:

 • اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی و استفاده از پوشش مناسب

 • رعایت احترام به کارکنان کتابخانه

 • رعایت سکوت کامل در محیط کتابخانه

 • حفظ نظافت و پاکیزگی کتابخانه

 • عدم مصرف دخانیات در محیط کتابخانه

 • عدم استفاده از موبایل

 • عدم جابجایی لوازم کتابخانه

 • پرهیز از خوردن و آشامیدن در سالن مطالعه

 • خودداری از رزرو صندلی‌های کتابخانه

 

این آیین نامه در تاریخ 1400/07/10 ویرایش و به تصویب معاونت پژوهشی رسیده است و هر گونه تغییر و به روز رسانی در مفاد آن با تایید این معاونت صورت می پذیرد.

 

pdf